HELENOW LUBELSKIE CITY   
KAMPUS AKADEMICKI 100-LECIA KUL   
LUBLIN, DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA   
GALERIA ROGATKA WARSZAWSKA