LUBELSKIE CENTRUM KULTURY, URZĄD MARSZAŁKOWSKI   
URZĄD SKARBOWY LUBLIN