WYŻSZE UCZELNIE   
OBIEKTY HANDLOWE   
BUDYNKI WIELORODZINNE   
BUDYNKI UZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ   
BUDYNKI BIUROWE   
HOTELE, PENSJONATY   
BUDYNKI JEDNORODZINNE   
BUDYNKI OBSŁUGI KOMUNIKACJI